ОДО "Магномед"
телефон + 375 (29) 648-60-12
факс + 375 (17) 245-69-61

Европейский патент EP0949938 B1 от 17.12.2003 “Устройство магнитотерапии”

Back to top